Algebraseminarium: "Duality in Monoidal Categories"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å64119
  • Föreläsare: Tony Zorman (TU Dresden)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Volodymyr Mazorchuk
  • Seminarium

Tony Zorman från TU Dresden håller detta seminarium med titeln "Duality in Monoidal Categories". Välkommen att delta!

Abstract: se engelska sidversionen

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie om algebra.