Examensarbete på masternivå: Persistent Homology (Modern Applications of Algebraic Topology in Data Analysis)

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å64119
  • Föreläsare: Staffan Leijnse
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Julian Külshammer
  • Utbildning

Staffan Leijnse presenterar sitt examensarbete på masternivå med titeln "Persistent Homology (Modern Applications of Algebraic Topology in Data Analysis)". Välkomna att närvara!