Invigning av Centrum för geometri och fysik med föreläsning av hedersdoktor Nikita Nekrasov

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , sal Eva von Bahr
  • Föreläsare: Nikita Nekrasov
  • Webbsida
  • Arrangör: Matematiska institutionen och Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Tobias Ekholm
  • Föreläsning

Välkommen till invigningen av Centrum för geometri och fysik. Centrumet startar 2024 utifrån bidrag från Vetenskapsrådets excellenssatsning för projekt som har stor potential till nyskapande forskning.

Anmäl dig gärna så underlättar du vår uppskattning av hur många som kommer.

Program

13:00 - Välkommen och presentation av centrumet

Välkommen från professor Charlotte Platzer Björkman, vicerektor för fakulteten för naturvetenskap och teknik
  
Kort presentation av centrumbildningen i geometri och fysik av Prof. Tobias Ekholm
  
Välkomsthälsning från institutionen för fysik och astronomi (prefekt Richard Brenner) och från institutionen för matematik (prefekt Georgios Dimitroglou Rizell)  

Introduktion av hedersdoktorn, Prof. Nekrasov av Prof. Maxim Zabzine
   

13:30 - Föreläsning av hedersdoktor Nikita Nekrasov med titeln "Det naturliga språket: fysikens geometri"

Professor Nikita Nekrasov, verksam vid Simons Center for Geometry and Physics i USA, är världsledande expert inom teoretisk och matematisk fysik och en av världens främsta forskare inom modern kvantfältteori och strängteori. Hans arbeten behandlar både fysiska och matematiska aspekter. Sitt första utlandsbesök gjorde han som utbytesstudent under sin grundutbildning vid Uppsala universitet. Mer om Nikita Nekrasov på Wikipedia.

Föreläsningen ges på engelska men här är en sammanfattning på svenska:

Floccinaucinihilipilification är ett långt engelskt ord vars betydelse är vanan att uppskatta något som värdelöst. Hippopotomonstrosesquippedaliophobia är ett av de längsta engelska orden och betyder rädsla för långa ord. Dessa och andra långa ord är resultatet av ordfusion, en produkt av det naturliga språkets evolution. Alla fusioner är inte stabila (tänk på Insta), och ibland krymper ord eller deras sekvenser och blir förkortningar eller faktiska ord, som till exempel laser.

Dessa sammanfognings- eller uppdelningsprocesser, tillväxt- eller sönderfallsprocesser i språket har motsvarigheter i fysikens värld av elementarpartiklar och deras växelverkan, där de har studerats under de senaste hundra åren. Förutom teorin om extremt små saker har fysikerna en teori om extremt stora saker, där gravitationen är den dominerande kraften.

I min föreläsning ska vi prata om geometri som används för att formulera dessa teorier, och spekulera om utsikterna att använda den för att förstå utvecklingen av naturliga språk.

14:30 - Fika

 

Centrumets webbsida