GT seminarium: "A cohomological formula for Reidemeister torsion"

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Amina Abdurrahman (Stony Brook/IHES)
  • Kontaktperson: Alex Takeda
  • Seminarium

Amina Abdurrahman håller ett seminarium med titeln "A cohomological formula for Reidemeister torsion"

Abstract: se engelska sidversionen.

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie inom geometri och topologi.