DSNT-seminarium: "Uniform Diophantine approximation via continued fractions"

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å64119
  • Föreläsare: Ayreena Bakhtawar (Scuola Normale Superiore, Pisa)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Reza Mohammadpour
  • Seminarium

Ayreena Bakhtawar, från Scuola Normale Superiore i Pisa, håller ett seminarium med titeln "Uniform Diophantine approximation via continued fractions". Välkommen att delta!

Abstract: se engelska sidversionen

För mer information, vänligen kontakta arrangören Reza Mohammadpour.

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie om dynamiska system och talteori (DSNT: Dynamical Systems and Number Theory).