GT-seminarium: "A deformation of Chekanov-Eliashberg dg-algebra for Legendrian knots"

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Milica Ðukic (UU)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Alex Takeda
  • Seminarium

Milica Ðukic håller ett seminarium med titeln "A deformation of Chekanov-Eliashberg dg-algebra for Legendrian knots"

Abstrakt: se engelska sidversionen.

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie inom geometri och topologi.