DSNT-seminarium: "Cohomological equations for locally Hamiltonian flows"

  • Datum: –13.45
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å64119
  • Föreläsare: Minsung Kim (Scuola Normale Superiore di Pisa)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Reza Mohammadpour
  • Seminarium

Minsung Kim (Scuola Normale Superiore di Pisa) håller ett seminarium med titeln "Cohomological equations for locally Hamiltonian flows". Välkommen att delta

Abstract: se engelska sidversionen

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie om dynamiska system och talteori (DSNT: Dynamical Systems and Number Theory).