DSNT-seminarium:"Counting Rational Points near Manifolds"

  • Datum: –14.55
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å64119
  • Föreläsare: Rajula Srivastava (University of Bonn and Max Planck Institute for Mathematics)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Reza Mohammadpour
  • Seminarium

Rajula Srivastava (University of Bonn and Max Planck Institute for Mathematics) håller ett seminarium med titeln "Counting Rational Points near Manifolds". Välkommen att delta!

Abstract: se engelska sidversionen

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie om dynamiska system och talteori (DSNT: Dynamical Systems and Number Theory).