Disputation: "The Art of Modelling Oscillations and Feedback Across Biological Scales"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sonja Lyttkens (salsnummer 101121)
  • Doktorand: Linnéa Gyllingberg
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Linnéa Gyllingberg
  • Disputation

Linnéa Gyllingberg försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Art of Modelling Oscillations and Feedback Across Biological Scales".

Huvudhandledare är Prof. David Sumpter och opponent är Helen Byrne, Professor of Applied Mathematics, University of Oxford.

Länk till avhandlingen i universitetets publikationsdatabas DiVA dyker upp på institutionens sida över kommande disputationer senast tre veckor innan disputationen.

Välkommen!