GT-seminarium: "Applications of factorization homology in quantum algebra"

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64119
  • Föreläsare: Lukas Woike (University of Burgundy)
  • Arrangör: Matematiska Institutionen
  • Kontaktperson: Alex Takeda
  • Seminarium

Lukas Woike håller ett seminarium med titeln "Applications of factorization homology in quantum algebra".

Abstrakt: se engelska sidversionen.

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie inom geometri och topologi.