Examensarbete på kandidatnivå: "Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations"

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å64119
  • Föreläsare: Simona Stoyanoska
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Anna Sakovich
  • Utbildning

Simona Stoyanoska presenterar sitt examensarbete på kandidatnivå med titeln "Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations". Välkommen!