Licentiatseminarium: "The 3-preprojective algebras of type Ã"

  • Datum: –14.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å2001
  • Föreläsare: Darius Dramburg
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Darius Dramburg
  • Licentiatseminarium

Darius Dramburg försvarar sin licentiatavhandling med titeln "The 3-preprojective algebras of type Ã". Välommen att närvara!

Extern granskare är David Ploog från Universitetet i Stavanger och huvudhandledare är Martin Herschend.

Länk till avhandlingen kommer inom kort.