Algebra-geometriseminarium: "Auslander-Reiten triangles in a minimal A-infinity structure of the bounded derived category of the AN-quiver"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , 80127
  • Föreläsare: Jan Henrik Thomm, Lund University
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Julian Külshammer
  • Seminarium

Jan Henrik Thomm från Lunds universitet håller ett seminarium med titeln "Auslander-Reiten triangles in a minimal A-infinity structure of the bounded derived category of the AN-quiver". Välkommen att delta!

Abstract: se engelska sidversionen

Seminariet arrangeras gemensamt mellan algebra- och geometrigruppen.