PC-seminarium: "Induced saturation problems for POSets"

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , Å64119 + Zoom
  • Föreläsare: Maryam Sharifzadeh (Umeå University)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Tiffany Lo
  • Seminarium

Maryam Sharifzadeh från Umeå universitet håller ett seminarium med titeln "Induced saturation problems for POSets". Välkommen att delta!

Abstract: se engelska sidversionen

Välkommen att delta på plats eller via Zoom (mötes-ID: 968 699 3627, kod: 536004)

Detta är ett seminarium i vår seminarieserie om sannolikhetsteori och kombinatorik (PC: Probability and Combinatorics)