Licentiatseminarium: “Well-posedness of the Cauchy/Dirichlet problem for the kinetic Fokker-Planck equation”

  • Datum: –14.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80115
  • Föreläsare: Mingyi Hou
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Mingyi Hou
  • Licentiatseminarium

Mingyi Hou försvarar sin licentiatavhandling med titeln “Well-posedness of the Cauchy/Dirichlet problem for the kinetic Fokker-Planck equation”. Välkommen att närvara!

Extern granskare är Bernt Wennberg från Chalmers och Göteborgs universitet. Handledare är Benny Avelin.

Länk till avhandlingen i DiVA kommer så snart den blivit publicerad där.