Licentiatseminarium: "Symmetries of 4d QFTs from 5d TQFTs"

Elias Riedel Gårding försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Symmetries of 4d QFTs from 5d TQFTs". Välkommen att närvara!

Extern granskare är Henrik Johansson från institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Handledare är Michele del Zotto.

Länk till avhandlingen i DiVA kommer så fort den blivit publicerad där.