Drygt 20 miljoner i VR-anslag

2022-11-07

Vetenskapsrådet (VR) har beviljat fem projekt- och ett etableringsbidrag på sammanlagt cirka 22 miljoner kronor till forskare vid matematiska institutionen vid Uppsala universitet. VR premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Totalt delade VR i samma utlysning ut cirka 94 miljoner kronor till forskning inom matematik.

Projektbidrag

Denis Gaidashev, 3 520 000  kronor
Renormalisering i hydrodynamiska modeller
Ämnesområde: Matematisk analys

Thomas Kragh, 3 400 000 kronor
Floer homotopiteori och vriden algebraisk K-teori
Ämnesområde: Geometri

Kaj Nyström, 3 800 000 kronor
Nya perspektiv på evolutionära frirandsproblem
Ämnesområde: Matematisk analys; Geometri

Sebastian Schwarzacher, 3 400 000 kronor
Matematisk analys av växelverkan mellan elastiska skal och vätskor
Ämnesområde: Matematisk analys

Stephan Wagner, 3 600 000 kronor
Analytiska och probabilistiska verktyg för studiet av slumpträd
Ämnesområde: Diskret matematik; Sannolikhetsteori och statistik

Etableringsbidrag

Annika Heckel, 4 000 000 kronor
Koncentration kontra spridning - verktyg, nedre gränser och tillämpningar
Ämnesområde: Diskret matematik; Sannolikhetsteori och statistik

Se lista på beviljade bidrag inom natur- och teknikvetenskap på Vetenskapsrådets hemsida (filtrera på beredningsgrupp NT-S för att få fram rena matematikprojekt)

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15