UTN´s pedagogiska pris till Anna Sakovich

2023-02-01

UTN:s pedagogiska pris för 2022 tilldelades Anna Sakovich för hennes pedagogiska insatser i kursen Envariabelanalys! Tack vare Annas driv, hängivenhet och intresse för studenternas lärande får hon studenterna att njuta under kursens gång.

Anna ståendes vid svarta tavlan. Tittar in i kameran.
Foto: Mikael Wallerstedt

Stort grattis Anna! Hur känns det att få priset?

Det känns underbart, jag är verkligen upprymd över detta! Jag var medveten om att kursen fungerar väl och att studenterna är nöjda, men att få UTNs stora pedagogiska priset var inget jag förväntade mig.

Hur länge har du varit ansvarig för kursen Envariabelanalys och vilka andra kurser undervisar du på?

Jag började som biträdande universitetslektor på institutionen under våren 2016. Då hade jag en hel del undervisning som lektionsledare i bagaget, men i stort sett ingen erfarenhet som en föreläsare. Envariabelanalys var faktiskt den första kursen där jag höll föreläsningar. Jag hade kursen HT2016, HT2020, HT2021 och HT2022.

Jag har undervisat i flera olika kurser på institutionen: Algebra och Geometri, Linjär algebra och geometri I, Algebra I, Variationskalkyl, Ordinära differentialekvationer I, Partiella differentialekvationer introduktionskurs, Riemanngeometri. Just nu undervisar jag i Flervariabelanalys: det är första gången jag har kursen, så det är mycket arbete att lägga ner, men samtidigt är det mycket rolligt! 

Vad har du gjort för att lyckats få studenterna att njuta under kursens gång?

Det är faktiskt svårt att säga. Mina föreläsningar är ganska traditionella, d v s det mesta av tiden står jag vid tavlan och skriver och berättar. Som jag ser det, är det mycket viktigt för studenterna att det som jag pratar om är användbar för dem, och för olika studenter kan "användbar" betyda olika saker: från "det kommer på tentan" till "jag kommer att behöva det i arbetslivet". Så jag ser till att nämna tillämpningarna, ge perspektiv på materialets plats i deras utbildning, och ja, jag löser också många gamla tentaproblem.  Sedan kursen gavs av mig för första gången har jag infört inslag av aktivt lärande där studenterna får en eller några gånger under föreläsningen besvara frågor via verktyget Mentimeter. Jag vet att detta har varit uppskattat av studenterna. 

Varifrån hämtar du kunskap och inspiration till pedagogisk utveckling?

Det viktigaste instrumentet för mig är kursutvärderingar (både de stora som institutionen anordnar och de mindre som jag själv fixar under kursens gång) och annat feedback som jag får av mina studenter. Jag har med tiden insett att det ger otroligt mycket effekt att ta vara på studenternas synpunkter. 

Sedan har jag  både kollegor på institutionen och andra kollegor som jag samarbetar med inom min forskning som är väldigt skickliga och kreativa lärare. Man inspireras konstant av dem, t ex Mentimeter-uppgifterna som jag nämnde ovan var något som en kollega berättade om på en av lärardagarna. Dock måste jag erkänna att jag inte alltid vågar implementera alla de spännande  grejerna som andra gör i sin undervisning! Att till exempel flippa klassrummet i en grundkurs på civilingenjörsprogram som mina kollegor från algebra-gruppen har nyligen gjort kräver betydligt mer mod än vad jag har idag.

Läs mer

UTN´s facebookinlägg om prisutmärkelsen

Artikel om Anna på institutionens webb

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15