Vi deltar på nordiska matematikerkongressen

2023-02-17

Den 3-7 juli sker den 29:e Nordiska matematikerkongressen i Aalborg, Danmark. Kongressen hålls som regel vart fjärde år. Forskare från matematiska institutionen vid Uppsala universitet är med och arrangerar två av kongressens specialsessioner.

Mer information:

29:e Nordiska matematikerkongressen

Se listan över kongressens specialsessioner 

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15