Stöd från KAW´s matematikprogram till framstående matematikforskare

2023-03-23

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet ger Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stöd genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige. 2023 års utdelning omfattar fyra forskare vid Uppsala universitet.

De fyra forskare vid Uppsala universitet som fått utdelning 2023 är:

Doktorand Robert Moscrop som får postdoktoral tjänst vid Harvard University, Cambridge, USA, och stöd under två år efter återvändandet till Sverige.

Docent Anna Sakovich som får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige.

Professor Kaj Nyström som får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige.

Docent Cecilia Holmgren som får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige.

Läs mer om Matematikprogrammet som pågår under 2014–2029 och uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15