Beurlingbesök och G-skrivaröppning

2023-09-14

Vi hade denna vecka nöjet att ta emot Arne Beurlings barnbarn och barnbarnsbarn på besök från USA. I samband med besöket öppnade FRA huven till den tyska krypteringsmaskinen der Geheimschreiber (G-skrivaren) som deponerats hos institutionen och som står uppställd i utställningen Explanatorium på Ångströmlaboratoriet.

Gruppbild på alla som var med på besöket uppställda bredvid G-skrivaren.
Från vänster: Pär Gudfastsson, Marie Chajara Svensson, Fredrik Wallin (FRA), Albert Beurling Harbury, Martin Herschend, Svante Janson, Christer Kieselman, Eva Josephine Beurling Harbury, Alix Beurling Harbury, Kristina Östberg Eriksson och Åsa Ljungqvist (FRA). Foto: Mikael Wallerstedt

Arne Beurling var matematikprofessorn från Uppsala universitet som gjorde den geniala bedriften att lösa G-skrivarens kryptering så att Sverige kunde hålla sig underrättad om Tysklands förehavanden och planer under tre år av andra världskriget. G-skrivaren var tyskarnas mest avancerade kryptomaskin och var tänkt att vara oknäckbar. 

Efter visningen av G-skrivaren blev släktingarna visade den plats utanför Ångströmlaboratoriet där Arne Beurlings byst kommer att installeras senare i september. Vi fick även rättigheter påskrivna att digitalt publicera Arne Beurlings professionella dokument som tidigare donerats av familjen och som finns förvarade vid universitetsbiblioteket.

SVT Uppsala var på plats och filmade, se inslaget på deras webb.

Här kan du läsa mer om historien kring Arne Beurling och G-skrivaren 

Ta del av Beurlingarkivet som idag ligger på institutionens webb men snart kommer flytta in till universitetsbibliotekets digitala arkiv

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15