Geometriska pussel lockade många på SciFest

2023-10-03

Matematiska institutionen anordnade en aktivitet i form av geometriska pussel under fredagens program på vetenskapsfestivalen SciFest den 22 september. Det var drygt 1200 skolelever som besökte festivalen den dagen varav många kom fram för att försöka lösa pusslen. Festivalen ägde rum på Fyrishov i Uppsala.

Två barn upptagna med att lösa geometriska pussel.
Foto: Stephan Wagner
Porträttbild på Stephan Wagner.
Stephan Wagner

Hallå där Stephan Wagner, professor inom sannolikhetsteori och kombinatorik och initiativtagare till aktiviteten;

Har du varit med på SciFest tidigare?
– Nej, det var faktiskt första gången för mig och våra amanuenser som var involverade.

Hur var det? Var det många som klarade pusslen?

– Vi fick många besökare och var i princip upptagna hela tiden. Jag tror att nästan alla löste minst ett av våra pussel. Vissa elever var mycket ambitiösa och försökte lösa alla – några lyckades faktiskt.

Är ni inte rädda för att de som inte klarar pusslen tar det som ett bevis för att de inte är bra på logiskt tänkande?

– Jag hoppas att det inte hände – vi hjälpte till med några tips så att det inte blev alltför frustrerande. Vi hade också pussel av olika svårighetsgrader så att det fanns något för både nybörjare och experter. Syftet var att eleverna skulle få möjlighet att experimentera och leka lite med geometriska figurer utan att det blir en tävling.

Kan man vara dålig på geometriskt pussel men ändå bra på andra typer av matematiska uppgifter?

– Det är absolut möjligt att man har mycket talang för vissa matematiska delämnen, och mindre för andra. Man har också alltid möjlighet att träna på de aspekter man har svårt för. Jag skulle inte använda våra pussel som ett mått på matematisk förmåga.

Hur kan man träna upp förmågan att lösa geometriska pussel? Finns det någon systematisk metod som är vinnande?

– Om man löser många liknande pussel så observerar man vissa mönster, och man kan förbättra sin intuition. Det behövs dock ofta några unika ”tricks” för respektive pussel, och jag tror inte att det finns någon enkel strategi som alltid fungerar.

Läs mer om vetenskapsfestivalen SciFest som anordnas av Uppsala universitet och SLU.

Marie Chajara Svensson

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15