22 miljoner i VR-bidrag

2023-11-07

Vetenskapsrådet (VR) har beviljat fem projekt- och ett etableringsbidrag på sammanlagt cirka 22 miljoner kronor till forskare vid matematiska institutionen vid Uppsala universitet för åren 2023–2027. VR premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Totalt delade VR i samma utlysning ut cirka 82 miljoner kronor till forskning inom matematik.

Etableringsbidrag

Hankyung Ko: 4 000 000 kr
Heckealgebror och kategorisk representationsteori 
Ämnesområde: Algebra och logik

Projektbidrag

Erik Ekström, 3 632 000 kr
Stokastisk kontroll och optimalt lärande 
Ämnesområde: Sannolikhetsteori och statistik

Svante Janson: 3 636 000 kr
Sannolikhetsteoretiska metoder för slumpgrafer och slumpträd 
Ämnesområde: Sannolikhetsteori och statistik;  Diskret matematik

Vera Koponen: 3 520 000 kr
En modellteoretisk studie av sambandsinlärning inom artificiell intelligens
Ämnesområde: Datavetenskap (datalogi);  Algebra och logik;  Sannolikhetsteori och statistik

Andreas Strömbergsson:  3 636 000 kr
Effektiv likafördelning i homogen dynamik, och lokal statistik hos punktmängder av aritmetiskt ursprung 
Ämnesomåde: Matematisk analys

Michele del Zotto: 4 200 000 kr
Utforska symmetrikategorier av kvantfält 
Ämnesområde: Subatomär fysik

Se lista på beviljade bidrag inom natur- och teknikvetenskap på Vetenskapsrådets hemsida (filtrera på beredningsgrupp NT-S för att få fram rena matematikprojekt. Två av projekten tillhör dock andra beredningsgrupper; NT-L,  Astronomi och subatomär fysik och NT-D, datavetenskap)

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15