Uppskattat alumnevent görs om nästa år

2023-11-15

Onsdagen den 25 oktober anordnades för första gången ett event för institutionens alumner. Runt femtio personer kom för att återse studiekamrater och lärare och för att nätverka med andra matematiker och inte minst för att ta del av programpunkterna med tema AI. Därtill deltog även flera av institutionens lärare/forskare och studenter.

Från vänster vid bordet: Caroline Albo, gymnasielärare, Paolo Albo, gymnasielärare och låtskrivare och Matthias Palmér, teknisk chef och medgrundare till META Solutions. Foto: Mikael Wallerstedt  

Det var uppenbart att det fanns mycket att prata om för de totalt 70-tal matematiker som strålade samman på detta premiäralumnevent. Det var svårt att avbryta både föredragshållare, frågestunder och raster och många valde att följa med och äta middag efteråt för att prata vidare.

Staffan Rodhe, tidigare lektor, gav upphov
till många uppskattande återseenden. Här
med institutionens tidigare studievägledare
Olga Kaj. Gunnar Berg som skulle framträtt
tillsammans med Staffan i en liten show
var tyvärr sjukfrånvarande så vi får hoppas
att de gör come back tillsammans vid nästa
års event. Foto: Mikael Wallerstedt

Utvärderingsenkäten visade att eventet levde bra upp till förväntningarna hos deltagarna, likaså uppfyllde det syftet för institutionen att skapa samverkanskontakter och få återkoppling från sina alumner.

– Vi ser fram emot att få bjuda in till ett nytt event nästa höst och med erfarenheterna från i år göra det ännu bättre, säger Georgios Dimitroglou Rizell, prefekt för matematiska institutionen.

AI-temat kändes långt ifrån färdigavhandlat så det tar vi garanterat vidare, eventuellt tillsammans med fler teman. Vi ska prioritera mer tid till diskussioner och kanske ha parallella programpunkter för att kunna adressera alumner från olika branscher.

Mer samverkan behövs

Det står klart att både institutionen och alumnerna ser behovet av att vi får till mer samverkan med arbetslivet, inte minst i våra utbildningar för att göra studenterna bättre förberedda och möta kunskapsbehoven. Vi fick in värdefull information om behov av fortbildningskurser, flera exempel från "verkligheten" att ta upp i våra kurser och tips, både till oss som ansvarar för utbildningarna, och till våra studenter.

Exjobbs-matchmaking-event

Många var även de som angav intresse av att erbjuda exjobbsprojekt och annan arbetsmarknadskontakt till våra studenter vilket vi är jätteglada för. Som ett första resultat bjuder vi in till ett exjobbs-matchmaking-event vid lunchtid tisdag den 5 december då studenter och uppdragsgivare träffas för att presentera eller spåna fram tänkbara projekt.

Här hittar du information om exjobbs-matchmaking-eventet den 5 december

Här kan du ta del av årets alumneventprogram om du missat det 

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15