UTN:s pedagogiska pris till Luís Diogo

2024-02-15

UTN:s pedagogiska pris 2023 tilldelas Luís Diogo, universitetslektor vid matematiska institutionen. Han får priset för sin entusiasm och sitt engagemang för varje students förståelse och sin exceptionella förmåga att lyfta fram just de detaljer som studenterna tycker är svåra. Genom att ge flera olika perspektiv och relatera matematiken till tillämpningar utifrån de program som studenterna läser ger han dem möjlighet att förstå på djupet.

Luís Diogo framför svarta tavlan med krita i handen.

Grattis Luís! Hur känns det att få priset?

– Tack så mycket! Det var en härlig överraskning när jag fick höra om det. Det gjorde mig väldigt glad.

Hur lyckas du så bra med att fånga upp det som eleverna inte förstår?

– Jag har haft turen att få undervisa i ämnen som jag tycker är intressanta. När jag förbereder mina kurser försöker jag förmedla vad jag gillar med ämnet på ett så direkt sätt som möjligt, och att peka på kopplingar till andra ämnen som studenterna kanske är bekanta med. Eftersom studenterna är mycket bättre än jag på att veta vad de inte förstår, försöker jag uppmuntra dem att ställa frågor. Det är bra tillfällen att klargöra en punkt som andra studenter också kan tycka är svår, eller att göra en koppling till ett annat ämne som kan ha studerats tidigare eller som studenterna kommer lära sig om senare.

Har du också möjlighet att hjälpa dem som inte vågar ställa sina frågor på föreläsningarna?

– Jag försöker övertyga studenterna om att deras frågor är välkomna. För dem som föredrar att inte ställa frågor under föreläsningarna brukar jag stanna kvar i klassrummet under pausen och en stund efter föreläsningen. Jag försöker också ge användbara svar på frågor som studenterna skickar till mig via e-post.

Var hämtar du kunskap och inspiration för pedagogisk utveckling?

– I allmänhet har jag lärt mig om många intressanta undervisningstekniker och idéer genom att prata med kollegor. Mer specifikt, när jag förbereder en kurs tycker jag att det är till stor hjälp att prata med kollegor som har undervisat i samma kurs tidigare. Jag har också läst många kurser som student och försöker i min undervisning återskapa de metoder som jag fann mest effektiva.

Har du någon pedagogisk förebild och vad tror du krävs för att sticka ut i mängden av duktiga lärare?

– Jag har turen att ha haft många utmärkta lärare, som är mina pedagogiska förebilder. Jag har också haft förmånen att studera och undervisa i olika länder, med något olika undervisningstraditioner. Jag tycker att denna breda erfarenhet är till hjälp för att hantera utmaningarna med att undervisa i matematik, som att hitta en bra balans mellan stringens och intuition, eller att försöka uppmuntra elevernas deltagande i undervisningen.

Vad är det bästa med att undervisa i matematik?

– Känslan av att eleverna har förstått och uppskattat en relevant idé är mycket givande.

Vad är ditt bästa studietips till studenter?

– Tyvärr uppskattade jag det inte tillräckligt när jag studerade på kandidatnivå, men att utbyta idéer med andra studenter är ett mycket användbart och roligt sätt att lära sig.
 

Om Luís Diogo

Karriärväg: Jag har en kandidatexamen från Instituto Superior Técnico i Lissabon, en masterexamen från University of Chicago och en doktorsexamen från Stanford University. Jag var postdoktor vid ETH Zürich, Columbia University och Uppsala universitet. Jag var biträdande professor vid Universidade Federal Fluminense, i Brasilien, innan jag återvände till Uppsala universitet. Här har jag nu varit universitetslektor sedan 2021.

Kurser han undervisar i: I år har jag undervisat i Geometri och analys III, Fourieranalys och Komplex analys.

Luís och matematiken: Det är svårt för mig att uttrycka det i mindre pompösa termer, men jag tycker att matematik är en oändlig källa till vackra och djupa idéer.

På sin fritid: Jag har en liten dotter, så en stor del av min fritid går åt till att ägna mig åt hennes fritid.

Läs mer här

UTN:s Facebook-inlägg om prisutdelningen

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15