Tre Wallenberg Scholars till institutionen för matematik

2024-04-02

Vid matematiska institutionen har tre Wallenberg Scholars förlängts med ytterligare fem år för perioden 2024-2029 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Tobias Ekholm, professor i matematik
Läs mer på KAW:s webbplats: Vildare geometri ger ny belysning av strängteorin

Andreas Strömbergsson, professor i matematik
Läs mer på KAW:s webbplats: Forskaren som tar ett nytt grepp om klassiska matematikproblem 

Georgios Dimitroglou Rizell, docent i matematik
Läs mer på KAW:s webbplats: Han studerar rummen där Hamiltons ekvationer lever

Läs mer

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15