Matematik för social aktivism

2018-03-07

Med de sociala mediernas utveckling har matematik kommit att spela en stor roll i våra vardagsliv. Samtidigt har fler och fler matematiker börjat använda sina kunskaper för att förbättra samhället. Med anledning av det kommer Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) att arrangera flera aktiviteter på temat "matematik för social aktivism". Aktiviteterna kommer att avslutas med en stor workshop 4-5 juni.

Läs mer

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15