En matematiker, en logiker, en solist och en avantgardist får pris

2018-03-16

Fyra enastående individer har utsetts av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien till mottagare av årets Rolf Schockpriser.

Prissumman uppgår till 400 000 kronor per prisområde, sammanlagt 1,6 miljoner kronor. Den matematiker som får priset är Ronald Coifman från Yale University i USA. Mer om priset.

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15