Samuel Edwards får medel för en postdoktoral tjänst vid Yale

2018-04-04

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse fortsätter att satsa på matematik. Enligt ordföranden Peter Wallenberg jr. är matematiken viktig för att vi ska kunna hantera de enorma datamängder som vi utsätts för idag. Därför vill stiftelsen satsa på utveckling av grundforskning i matematik och ger anslag till fjorton matematiker. En av de som fått anslag är Samuel Edwards som kommer att disputera på matematiska institutionen i Uppsala den 8 juni. 

Grattis till anslaget! Hur känns det?

– Bra och spännande! Jag gjorde även hela min grundutbildning här i Uppsala, så det ska bli intresssant att flytta till USA.  

Vad betyder det här för din fortsatta forskning?

– Anslaget gör att jag får forska vid Yale i två år, och ger sedan en jobbgaranti i två år till efter det, så det är en otrolig möjlighet.   

Läs mer om Samuel Edwards forskningsprojekt

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15