Uppsalastudent skrev upp 3141 decimaler av pi under exakt 159 minuter

2018-06-21

Uppsalastudenten Nima Akbarian kan 3141 decimaler av pi. Detta demonstrerade han på ett evenemang som ägde rum i början av juni vid Sorbonne Université i Paris och varade i exakt 159 minuter.

Nima Akbarian skrev decimalerna ur minnet på en tavla. Evenemanget började exakt klockan 15.14 (3.14 på eftermiddagen) och efter 159 minuter lyckades Nima skriva alla de 3141 decimalerna, utan ett enda fel. Det var mycket vältajmat med tanke på att de första siffrorna av pi är 3,14159.

En grupp studenter verifierade siffrorna tillsammans med prefekten för matematiska institutionen vid Université Pierre et Marie Curie, Patrick Polo. De räknade ut siffrorna med hjälp av ett datorprogram. 

Du försökte dig på samma sak förra året här i Uppsala men då lyckades du skriva ungefär 2100 decimaler innan ett fel dök upp. Hur gjorde du den här gången för att det skulle bli rätt?

-Jag hade förberett mig extra mycket inför just det partiet, och det är kul att det gick vägen den här gången! 

Nima Akbarian berättar sedan att en siffra visserligen blivit fel men att han själv upptäckte var felet var och snabbt rättade till det. Alla de övriga siffrorna var helt korrekta.

Evenemanget är kopplat till ett forskningsprojekt som Nima Akbarian deltar i, där studenter utvecklar matematiska metoder för att beräkna decimaler av pi. Nima Akbarian har med handledning av Pierre-Vincent Koseleff skapat ett datorprogram som kan analysera effektiviteten hos olika numeriska metoder för uträkning av pi-decimaler.

Läs mer om Nima Akbarians teknik.

Nima Akbarian skriver pi-decimaler på en tavla
Nima Akbarian under evenemanget
Nima Akbarian står framför två tavlor som är fulla med pi-decimaler
Nima Akbarian efter evenemanget

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15