Årets Abelpris går till Karen Keskulla Uhlenbeck

2019-03-19

Det prestigefulla Abelpriset går i år till Karen Keskulla Uhlenbeck som arbetar vid universitetet i Austin. Hennes banbrytande forskning har spelat en avgörande roll inom analys, geometri och matematisk fysik. 

Vad betyder årets pris för matematiken?

- Karen Uhlenbeck är en av de som har lagt grunden till mitt forskningsområde, geometrisk analys, säger Uppsalamatematikern Anna Sakovich och fortsätter:

- Hon har alltid varit en stor inspiration för kvinnor som arbetar i mitt fält. Vid ett möte med andra kvinnliga matematiker, när jag var postdoktor i Berkeley, citerade någon hennes ord om vad det innebär att vara en förebild, vilket gjorde ett stort intryck på mig: 

"It’s hard to be a role model, however, because what you really need to do is show students how imperfect people can be and still succeed. Everyone knows that if people are smart, funny, pretty or well-dressed they will are succeed. But it’s also possible to succeed with all of your imperfections. It took me a long time to realize this in my own life. In this respect, being a role model is a very un-glamorous position, showing people all your bad sides. I may be a wonderful mathematician and famous because of it, but I’m also very human."

Vad är geometrisk analys?

- Det är ett område där man använder analys för att studera problem inom geometri, till exempel partiella differentialekvationer och variationskalkyl. Uhlenbeck är mycket känd för sina arbeten om harmoniska avbildningar och minimala ytor. Hon har också forskat på topologiska kvantumfältteorier som jag tror ansluter till det som Tobias Ekholms grupp arbetar med.

Georgios Dimitroglou Rizell som forskar i geometri och ingår i Tobias Ekholms grupp berättar att Uhlenbecks forskning har haft en avgörande betydelse även för hans fält:

- Uhlenbeck har lagt grunden till en stor del av matematik som jag finner viktig och intressant och som även har många beröringspunkter med symplektisk geometri som jag själv håller på med. Av hennes resultat som jag kan relatera till så är det största att hon har lagt de tekniska fundamenten för den moderna studien av Gauge teori, t.ex. Yang-Mills teori. Den moderna förståelsen av släta fyrmångfalder bygger till stor del på hennes arbete.

Abelprisets webbplats.

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15