Tio miljoner kronor till matematisk forskning

2019-11-14

Vetenskapsrådet (VR) har beviljat projekt- och etableringsbidrag på drygt 10 miljoner kronor för perioden 2020–23 till professor Erik Ekström, forskarna Benny Avelin och Alejandro Luque samt universitetslektor Raazesh Sainudiin. Samtliga är verksamma vid matematiska institutionen, Uppsala universitet.

Projektbidrag från VR ger forskare frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Etableringsbidraget ger unga forskare möjlighet att etablera sig. VR premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15