Crafoordpriset till professor emeritus Enrico Bombieri

2020-02-10

Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, USA får Crafoordpriset i matematik ”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”.

Enrico Bombieri ingår i den sällsynta skara matematiker som har förmåga att lösa problem inom nästan alla matematikens områden. Hans största passion har dock hela tiden varit talteorin, läran om heltalen. Han var bara 16 år när han publicerade sitt första arbete inom talteori och han är bland annat en av världens främsta experter på Riemanns hypotes rörande primtalens fördelning.

Enrico Bombieri har gjort stora insatser inom algebra, avancerad geometri och komplex analys. Han har dessutom varit med om att lösa Bernsteins problem. Detta är en variant av Plateaus problem att matematiskt beskriva formen på den såphinna som bildas när en sluten ståltråd doppas i en såpalösning.

Enrico Bombieri har vid ett flertal tillfällen besökt Sverige och Kungliga Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler. Han är mycket glad över att nu ha tilldelats Crafoordpriset i matematik.

– Det kom som en total överraskning. Jag har fått en del utmärkelser sedan tidigare men jag gläder mig särskilt åt det här priset på grund av den samhörighet jag känt med svenska matematiker, sade han till Kungliga Vetenskapsakademien efter att ha nåtts av nyheten.

Enrico Bombieri har bland annat samarbetat och publicerat sig tillsammans med Uppsalaprofessorn Dennis Hejhal.

Kungl. Vetenskapsakademien har publicerat en film om priset, Crafoordpriset i matematik 2020 

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15