Wallenbergpriset 2020 till Thomas Kragh

2020-04-15

Thomas Kragh får årets Wallenbergpris med motiveringen "för hans arbete inom symplektisk geometri och topologi, speciellt för hans viktiga bidrag till Floers homotopiteori och Lagrange-topologi."

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Läs mer om Wallenbergpriset på Svenska matematikersamfundets webbplats

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15