Seidon Alsaody får UTN:s pedagogiska pris

2021-02-26

Det senaste årets pedagogiska pris från Uppsala teknolog- och naturvetarkår går till matematiklektorn Seidon Alsaody, för att han "lyckats inspirera, stötta och motivera sina studenter i sitt undervisningssätt som få föreläsare lyckats göra".

– Jag är blev riktigt glad och överraskad när UTN hörde av sig, säger Seidon Alsaody.

Porträttfoto på Seidon Alsaody
Seidon Alsaody. Foto: privat.

Hallå där, Seidon Alsaody. Grattis till priset! Hur känns det? 

– Tack! Det är en härlig känsla som går in på djupet. Jag är blev riktigt glad och överraskad när UTN hörde av sig, och känner mig mycket hedrad, särskilt med tanke på alla eminenta tidigare pristagare. Det har varit ett icketrivialt år och mina kollegor och jag har reflekterat, diskuterat och arbetat extra mycket för att undervisningen ska vara så bra som möjligt – och då betyder studenternas uppskattning extra mycket.

Motiveringen framhåller din förmåga att inspirera. Hur gör du för att inspirera studenter i matematik?

– Det fantastiska med matematiken är att den är inspirerande av egen kraft. Matematik handlar om djupa, vackra, enkla och kraftfulla idéer, bland de yppersta vi människor har uppbådat. Då behöver man inte lägga till något för att inspirera; min uppgift är att veckla bort det som står i vägen mellan studenterna och matematiken, och låta idéerna tala.

Du har ju läst matematik här vid Uppsala universitet och forskar nu i algebra. Hur hittade du till algebran?  

– Jag hittade både till matematiken och till algebran genom att jag lockades av det vackra i ordningen, som blottades för mig av de fantastiska lärare jag hade. Idag forskar jag i gränslandet mellan algebra och algebraisk geometri; det är ett fascinerande område där man ser hur enkla men kraftfulla idéer verkar: man får svar på mer än vad man frågar efter. Man uppfinner inget, utan har verkligen känslan av att man upptäcker ett landskap.

Hela prismotiveringen finns på Uppsala teknolog- och naturvetarkårs Facebooksida. 

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15