Abelprisets betydelse för matematiken

2021-03-24

Årets Abelpris har gått till László Lovász och Avi Wigderson för deras grundläggande bidrag till teoretisk datavetenskap och diskret matematik. Vad betyder priset för matematiken? Stephan Wagner och Svante Janson som båda forskar i diskret matematik berättar.  

Stephan Wagner står framför en abstrakt röd tavla
Stephan Wagner. Foto: privat.

– Diskret matematik som självständigt område är en relativt ung matematisk gren och har till stor del vuxit på grund av sina tillämpningar i datavetenskap. Årets Abelpris erkänner Lovász och Wigdersons roll i att forma diskret matematik och teoretisk datavetenskap till centrala matematiska områden, säger Stephan Wagner, lektor i matematik vid Uppsala universitet.

Också Svante Janson, professor i matematik vid Uppsala universitet, framhåller datavetenskapens betydelse för utvecklingen av modern matematik.

– Datavetenskap är numera en viktig källa till intressanta och svåra matematiska problem, av annat slag än traditionell tillämpad matematik som främst samverkat med fysik, säger Svante Janson.

Både Lovász och Wigderson har bidragit till många forskningsämnen inom diskret matematik och teoretisk datavetenskap, men det är främst Lovász arbeten i kombinatorik som har beröringspunkter med Stephan Wagners och Svante Jansons forskning. Stephan Wagner har forskat inom extremal grafteori, där Lovázs anses vara en av de främsta specialisterna medan Svante Janson har skrivit flera artiklar om grafgränsvärden som Lovász var med och utvecklade för omkring femton år sedan. 

Svante Janson står i ett berglandskap
Svante Janson. Foto: privat.

Hur tror ni att kopplingen mellan matematik och datavetenskap kommer att se ut framöver?

– Jag vet för lite om vart datavetenskap är på väg och vågar därför inte sia om framtiden. Men jag skulle tro att datavetenskap kommer att fortsätta att generera problem som har stort teoretiskt intresse även för matematiker, säger Svante Janson. 

Stephan Wagner tror att kopplingen mellan disciplinerna kommer att bli ännu starkare i framtiden.

– Datorer ger oss nya möjligheter men också nya utmaningar och intressanta nya forskningsämnen. Till exempel har intresset för grafteori ökat till följd av frågor kring stora nätverk.

Alma Kirlic

Abelprisets webbplats

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15