Seidon Alsaody får universitetets pedagogiska pris

2021-05-26

Seidon Alsaody är 2021 års pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet i området matematik, naturvetenskap och teknik. Han fick beskedet på matematiska institutionens personalmöte av prorektor Coco Norén som gjorde ett oväntat besök.

Skärmklipp på Seidon Alsaody när han får beskedet på matematiska institutionens personalmöte via Zoom
Den glada pristagaren Seidon Alsaody får beskedet av universitetets prorektor Coco Norén

Stort grattis, Seidon! Vad tänkte du när du fick beskedet av prorektorn? 

– Tack så mycket! Jag blev överrumplad, rörd och förstås riktigt glad. Detta är extremt hedrande och jag blir ödmjuk när jag tänker på de tidigare pristagarna från vår institution, som är några av mina pedagogiska förebilder och mentorer.

Enligt motiveringen har Seidon Alsaody med hjälp av roliga exempel och interaktivt lärande lyckats hålla nyfikenheten vid liv under en osäker tid. Det senaste året har som bekant varit speciellt i och med den hastiga omställningen till distansundervisning.

Minns du hur du tänkte för ett år sedan när det blev klart att vi inte kunde ha undervisning i sal?

– För ett år sedan hade jag fått tillfälle att undervisa en kurs som jag redan undervisat i sal en gång. Jag anpassade den till en serie korta föreläsningsfilmer med efterföljande quiz och diskussionstillfällen.

De pedagogiska verktygen hade Seidon Alsaody fått redan före pandemin. När han för något år sedan undervisade på en kurs vid University of Alberta i Kanada arbetade han efter en aktiverande modell som en kollega vid universitetet hade tagit fram. 

– Dessa erfarenheter var mitt bidrag till kursen Linjär algebra II som Martin Herschend, Julian Külshammer och jag arbetade tillsammans med för att göra den mer aktiverande. Matematikern Halmos har sagt att matematik är en sällskaplig vetenskap, och det gäller även matematikundervisningen.

Du är ju bevisligen en stjärna på att motivera studenter. Men hur gör för att motivera dig själv när det har känns motigt? 

– Att byta miljö är ett konkret sätt att öka motivationen. Jag ser fram emot när jag återigen ohämmat kan sitta på olika caféer och arbeta bland människor och vimmel. Annars är all form av dialog med kollegor och studenter upplyftande. Jag fick nyss mejl från en student som ville dela med sig av upplevelsen att det "äntligen klickade" och lösningen föll på plats efter att hen kämpat under lång tid. Det motiverar både att underivsa och att ta tag i de forskningsproblem som jag själv kämpar med.

Seidon Alsaody får alltså årets pedagogiska pris vid Uppsala universitet i området matematik, naturvetenskap och teknik, med följande motivering:

"Med världsliga och roliga exempel samt interaktivt lärande håller Seidon Alsaody nyfikenheten vid liv i en period av osäkerheter och oro. Med möjligheten att samla poäng under kursens gång, minimerade han studenters stress och ångest inför den skriftliga sluttentamen. Med quiz efter varje föreläsning befästes kunskapen bra. Studenter uttrycker att de gärna hade gått kursen igen enbart för att få uppleva ett så välfungerande system och den interaktion och respekt man fick av Seidon Alsaody."

Det pedagogiska priset är ett årligt pris som Uppsala universitet delar ut till lärare inom fyra vetenskapsområden för framstående insatser inom grundutbildningen. De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år nominerades 72 olika lärare. Prissumman är 20 000 kronor. Priset delas ut vid professorsinstallationen.

Mer om det pedagogiska priset och de övriga pristagarna

Alma Kirlic

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15