Pris från F-studenter till Magnus Jacobsson

2021-06-02

Detta års F-lärarpris går till Magnus Jacobsson. F-lärarpriset är en pedagogisk utmärkelse som Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker (FUTF) tilldelar en lärare som under det senaste läsåret undervisat för studenter som läser teknisk fysik. Alla studenter på programmet kan nominera en lärare och vinnaren av priset utses av en jury bestående av FUTF:s utbildningsansvarig och F-studenter. 

Magnus Jacobsson i sitt arbetsrum
Magnus Jacobsson. Foto: privat.

Grattis, Magnus Jacobsson! Hur känns det?

– Det var roligt. Jag fick priset 2019 och trodde inte att jag skulle få det igen. 

Vad är det bästa med att undervisa i matematik?

– Det är nog känslan av att nå fram – när man i ett samtal med en student ser förståelse uppstå. Det har jag saknat under pandemin. Det är mycket lättare att nå i samtal öga mot öga än online. Det finns andra saker som är tillfredsställande också, att slås av nya sätt att presentera vissa begrepp till exempel.

Hur är en bra föreläsning? 

– Jag gillar föreläsningar där de grundläggande idéerna framgår tydligt, och där mer allmänt resonemangens olika komponenter (logiska, konceptuella, kontextuella) alla ges sin rätta vikt. Innehållet får gärna filtreras genom föreläsarens personlighet, om den kan ge det färg utan att måla över det. Studenter brukar dessutom uppskatta att mina föreläsningar levereras med energi och engagemang och uppmuntran till frågor och aktiv dialog. Detta är nog speciellt  användbart och viktigt då man har att göra med relativa nybörjarstudenter. Under det senaste året har jag uppoffrat mig mer än vanligt också, med inspelade filmer och dylikt, för att försöka underlätta den besvärliga situation som studenterna befann sig i på grund av covid-epidemin. 

Vad är din undervisningsfilosofi?

– Gör ditt bästa för att presentera det som du vill förklara så tydligt som möjligt. Invänta respons. Använd din bästa förståelse av ursprunget till sagda respons och förklara igen. Om svaret inte verkar nå fram, försök reda ut varför. Svara sedan på ett annat sätt som verkar mer fruktbart. Svaren kan gärna bestå av motfrågor, uppgifter etc. Iterera tills det verkar klarna. "Så tydligt som möjligt", "bästa förståelse", "ett annat sätt" samt "mer fruktbart": Däri ligger knuten. 

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15