Internationellt samarbete mellan matematik och fysik

2021-09-03

Michele Del Zotto vid Uppsala unviersitet har blivit utsedd till huvuddeltagare i det internationella forskningssamarbetet Simons Collaboration. Samarbetet samlar ledande teoretiska fysiker och matematiker och ger Uppsala universitet ett finansiellt stöd på över 4 miljoner kronor under fyra års tid. 

Michele Del Zotto står framför en bokhylla
Michele Del Zotto

Stort grattis, Michele Del Zotto! Vad betyder detta anslag för din forskning?

– Tack! Det här är en utmärkt möjlighet för forskargruppen som jobbar i samspelet mellan matematik och fysik här vid Uppsala universitet. Ett av Simons Collaborations huvudsyften är att lyfta nya ämnen. I vårt fall handlar det om existensen av en ny typ av symmetrier som är relevanta inom kvantfältteori.

Michele Del Zotto började sin akademiska karriär inom teoretisk fysik och fortsatte sedan med att arbeta med strängteori och kvantfältteori. Hans forskning kretsar kring interaktionen mellan fysik och matematik, något som han blev intresserad redan som student. 

– Är det inte otroligt att vi kan använda mycket abstrakta matematiska koncept för att fånga essensen av många kontraintuitiva fysikaliska fenomen? Människan har hittat aspekter inom fysiken som kan förstås genom matematik, från mikrofysiken hos kvarkar, till makrofysiken hos galaxer. Det är framför allt matematiken som ger fysiken dess förutsägande kraft. Det är nog den största anledningen till att jag ville lära mig mer matematik, vilket sedan ledde till att jag började uppskatta dess skönhet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Den aspekt av mitt jobb som jag gillar mest är att det är mycket stimulerande. När man arbetar med forskning finns det inte en dag som är den andra lik. Med det menar jag att man verkar inom ett sammanhang som ständigt utvecklas, och man bidrar till dess utveckling med sitt arbete. Därför finns det alltid något nytt att lära sig. Något färskt. Dessutom ingår det i arbetet att interagera med yngre generationer och ispirera dem att hitta och följa egna frågor, vilket är svårt men också mycket givande.

För närvarande fokuserar Michele Del Zotto på att bygga nya exempel som ska lägga grunden till globala kategoriska symmetrier och anslaget från Simons Collaboration kommer att hjälpa honom på vägen.

– Vårt universitet kommer att ingå i ett nätverk som inkluderar några av de bästa experterna i världen, både från fysik- och från matematiksidan. Det kommer att arrangeras många aktiviteter, konferenser, workshops och en digital seminarieserie bland annat. Detta är ett fantastiskt tillfälle att starta nya samarbeten, lära sig om ny utveckling och sprida resultat. Jag hoppas också att jag ska kunna organisera några evenemang här i Sverige.   

Mer om samarbetet mellan matematik och fysik

Forskning i matematik och fysik vid Uppsala universitet

Simons Collaborations officiella webbplats

Simons Collaborations webbsida om matematik och fysik

Nyheter från matematiska institutionen

Senast uppdaterad: 2023-08-15