Matematiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Mandatperioden för lärare och administrativ personal är tre år. För doktorander gäller en mandatperiod om ett år. 

Ordförande

Georgios Dimitroglou Rizell, prefekt

Personlig suppleant till ordförande

Stephan Wagner, ställföreträdande prefekt

Lärare, ordinarie ledamöter

Anna Sakovich

Erik Ekström

Martin Herschend

Jordi-Lluís Figueras

Lärare, gruppsuppleanter i nämnd ordning

Inger Sigstam

Kaj Nyström 

Veronica Crispin 

Administrativ personal, ordinarie ledamot

Mattias Landelius

Administrativ personal, suppleant

Shumin Pan (tjänstedig), Extra suppleant Sofia Sundbaum

Doktorander, ordinarie ledamöter hösten 2022-våren 2023

Christoffer Olsson

Joel Dahne

Doktorander, suppleant

Darius Dramburg

Studenter, ordinarie

Niclas Bengtsson

Studenter, suppleant

Joakim Nilsson

Adjungerade utan rösträtt

Lika villkorsombud

Rolf Larsson

Administrativ chef

Jörgen Hellberg

Senast uppdaterad: 2022-07-06