Matematiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Mandatperioden för lärare och administrativ personal är tre år. För doktorander och studenter gäller en mandatperiod om ett år. 

Ordförande

Georgios Dimitroglou Rizell, prefekt

Personlig suppleant till ordförande

Martin Herschend, ställföreträdande prefekt

Lärare, ordinarie ledamöter

Inger Sigstam

Erik Ekström

Martin Herschend

Jordi-Lluís Figueras

Lärare, gruppsuppleanter i nämnd ordning

Thomas Kragh

Rolf Larsson (är även lika-villkorsombud)

Magnus Jacobsson

Administrativ personal, ordinarie ledamot

Annika Wibäck

Administrativ personal, suppleant

Mattias Landelius

Doktorander, ordinarie ledamöter 

Darius Dramburg

Joel Dahne

Doktorander, suppleant

Tobias Mattsson

Studenter, ordinarie

Gustaf Nordin Holmqvist 

Studenter, suppleant

Salomon Jonsevall 

Adjungerade utan rösträtt

Administrativ chef

Jörgen Hellberg

Senast uppdaterad: 2023-09-08