Matematikseminarium: Ordnade kroppar och irreducibla polynom

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2003
  • Föreläsare: Helena Jonsson
  • Kontaktperson: Linnéa Gyllingberg
  • Seminarium

Seminariet riktar sig till studenter på grundnivå. Alla intresserade är välkomna.