Presentation av Examensarbete E: p-Adic Heat Kernels in Relation to a Poisson Summation Formula

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Mårten Nilsson
  • Kontaktperson: Mårten Nilsson
  • Seminarium