Presentationer av Examensarbete C

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Föreläsare: Tobias Mattsson Filip Koerfer
  • Kontaktperson: Andreas Strömbergsson, Jakob Zimmermann
  • Seminarium

Klockan 10.15, Ångström sal 2004: Tobias Mattsson, "Abstract harmonic analysis on locally compact abelian groups"

Klockan 13.30-14.15, Ångström sal 64119: Filip Koerfer, "Classification of root systems"