Presentation av Examensarbete C

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 74118
  • Föreläsare: Max Rydman
  • Kontaktperson: Jesper Rydén
  • Seminarium

Application of the Peak-Over-Threshold method on insurance data