Presentation av Examensarbete C: The p-Laplacian in its different guises

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 74118
  • Föreläsare: Oscar Tegby
  • Kontaktperson: Martin Strömqvist
  • Seminarium