PDE och tillämpningar: Introduction to deep learning, continued

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Föreläsare: Benny Avelin
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium