Matematikseminariet

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4005
  • Föreläsare: Vera Koponen
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Elin Persson Westin
  • Seminarium