Matematiska institutionen

Studievägledare: studievagledare@math.uu.se
Kursadministration: studexp@math.uu.se
Lika villkorsgrupp: lv-math@uu.se

Välkommen att besöka oss.

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress: Box 480, 751 06 UPPSALA

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster:

Programansvariga och andra kontaktpersoner

Forskning

Programansvariga professorer:

Algebra och geometri:

Analys och sannolikhetsteori:

Tillämpad matematik och Statistik:

Utbildning

Programansvarig för kandidatprogrammet i matematik:

Programansvarig för masterprogrammet i matematik:

Programansvarig för lärarprogrammet i matematik:

Forskarutbildningsansvarig professor i matematik:

Forskarutbildningsansvarig professor i tillämpad matematik och statistik:

Ämneskoordinator:

Övrigt

Administrativ chef:

Kommunikatör:

Miljöombud:

Lika villkorsombud:

Alla medarbetare

Matematiska institutionens personal

.

Senast uppdaterad: 2022-11-10