Matematiska institutionen

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress: Box 480, 751 06 UPPSALA

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Administrativ chef:

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster:

Programansvariga och andra kontaktpersoner

Forskning

Programansvariga professorer:

Algebra och geometri:

Analys och sannolikhetsteori:

Tillämpad matematik och Statistik:

Utbildning

Programansvarig för kandidatprogrammet i matematik:

Programansvarig för masterprogrammet i matematik:

Programansvarig för lärarprogrammet i matematik:

Forskarutbildningsansvarig professor i matematik:

Forskarutbildningsansvarig professor i tillämpad matematik och statistik:

Ämneskoordinator:

Övrigt

Administrativ chef:

Kommunikatör:

Miljöombud:

Lika villkorsombud:

Alla medarbetare

Matematiska institutionens personal

.

Senast uppdaterad: 2024-02-15