Matematiska institutionen

Studievägledare: studievagledare@math.uu.se

Kursadministration: studexp@math.uu.se

Lika villkorsgrupp: lv-math@uu.se

Besöksadress: Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7,
Postadress: Box 480, 751 06 UPPSALA
Fax: 018-471 3201

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Programansvariga och andra kontaktpersoner

Programansvarig för kandidatprogrammet i matematik:

Programansvarig för masterprogrammet i matematik:

Forskarutbildningsansvarig professor i matematik:

Forskarutbildningsansvarig professor i tillämpad matematik och statistik:

Ämneskoordinator:

Administrativ chef:

Informatör och webbplatsansvarig:

Alla medarbetare

Matematiska institutionens personal

Karta

Adress

Besöksadress:

  • Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, plan 4, hus 1, 6 och 7.

Postadress:

  • Matematiska institutionen
    Uppsala universitet
    Box 480
    751 06 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-10-20