Göran Gustafssonpris till Kaj Nyström

2015-05-22

Kaj Nyström tilldelas årets Göran Gustafssonpris i matematik ”för hans banbrytande bidrag inom teorin för ickelinjära elliptiska och paraboliska differentialekvationer, speciellt för beviset av Harnacks randolikhet för p-Laplaceoperatorn i Lipschitzområden”.

Mer information på KVA:s webbplats